x
U N I J A . N E T

Medija centar

Ukoliko ste zainteresovani da redovno primate najave događaja, saopštenja za javnost i druga obaveštenja, molimo Vas da se prijavite na mailing listu info@unija.net

Ovde možete pronaći sve informacije o našim uslugama i rešenjima na jednom mestu u formatima prilagođenim za štampu

Budite slobodni da preuzmete fotografije, logotip, kao i materijale. Za sve dodatne informacije, obratite nam se na info@unija.net. Hvala Vam na interesovanju!

Preuzmite logo

Preuzmite logo Unija Grupa, kao i naših projekata, u formatu koji vam odgovara.

Unija Grupa

Vesti.rs

BlogoSfera.rs

InfoBiz.rs

ProdavnicaU.rs

VikendU.rs

Biznis.Vesti.rs